شیراز، قدوسی غربی، نبش کوچه 16، شیرینی پروین- 07136318997

به سبد خرید شما اضافه شد

کیک بستنی

کیک بستنی

✅ موجود است
۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

پلمبیر

پلمبیر

✅ موجود است
۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

شارلوت

شارلوت

✅ موجود است
۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

ناپلونی شکلاتی

ناپلونی شکلاتی

✅ موجود است
۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

ناپلئونی ساده

ناپلئونی ساده

✅ موجود است
۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

زانس رولت

زانس رولت

✅ موجود است
۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

میوه‌ای خامه

میوه‌ای خامه

✅ موجود است
۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

سفلا

سفلا

✅ موجود است
۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

برونیز

برونیز

✅ موجود است
۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

نان خامه‌ای کتابی

به سبد خرید شما اضافه شد

نان خامه‌ای

نان خامه‌ای

✅ موجود است
۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

رولت فرانسوی

رولت فرانسوی

✅ موجود است
۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

گرین‌ولوت

گرین‌ولوت

✅ موجود است
۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

ردولوت

ردولوت

✅ موجود است
۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

تیرامیسو خامه ای

تیرامیسو خامه ای

✅ موجود است
۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

تیرامیسو شکلاتی

تیرامیسو شکلاتی

✅ موجود است
۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

تیرامیسو بیسکوییت

به سبد خرید شما اضافه شد

دسر فوندانت

دسر فوندانت

✅ موجود است
۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

کاپ‌کیک

کاپ‌کیک

✅ موجود است
۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

موس

موس

✅ موجود است
۰ ریال
موارد بیشتر