شیراز، قدوسی غربی، نبش کوچه 16، شیرینی پروین- 07136318997

باقلوا شیرعسل

معرفی و ویژگی‌ها